This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kylä syntyy

YleiskarttaSuinulan ja Kuoreveden asutuksen varhaishistoria kulkee alkutaipaleellaan samaa polkua. Teoria siitä, että erämiehet olisivat tulleet Suinulaan ja Kuorevedelle nykyisen Juupajoen, Hirvijärven, Väihijärven, Suinuväihin, Syväjärven ja Pihlajajärven kautta Suinujokea pitkin, lienee oikeaan osunut. Siitä on säilynyt elävänä muistona "Vanha maantie", joka kulki ja kulkee edelleen Juupajoelta Kuoreveden ensimmäiseen kuntakeskukseen Kavalaan. Näiden eränkävijoiden jalanjäljille on siis epäilemättä syntynyt ensimmäinen Kuorevedelle tuonut kulkureitti, jota oikein maantieksi kutsuttiin. Samalla se on ollut ainoa tie kautta aikojen, joka on tullut suoraan Kuorevedelle. Kaikki sen jälkeiset valtatiet ovat kulkeneet ohi, jolloin kulkijan on ollut pakko Suinulaankin tullessaan poiketa valtaväyliltä.