This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan kantatalot tänään

Aluksi kylän ytimen muodostivat kaksi Suinu-nimistä taloa, jotka jakautuivat Marttilaksi ja Siukolaksi sekä Nikkiläksi ja Savoksi. Savoa lukuunottamatta kaikki kolme taloa sijoittuivat Suinulahden, silloisen Kylänlahden perukkaan. Nämä kolme taloa ovat  jakaantuneet siten, että tänään on olemassa Ylä-Nikkilä, Ala-Marttila, Vainio-Siukola ja Mäki-Siukola. Näiden talojen kuvat ja Savo ovat alla. Viime vuosisadalla ovat keskuudestamme poistuneet Ala-Nikkilä, Ylä-Marttila ja Kylä-Siukola. Näistä taloista kerrotaan lisää ja kuvatkin on nähtävissä marraskuussa 2008 ilmestyneessä Suinulan kyläkirjassa.

Ylä-Nikkilä Ala-Marttila Vainio-Siukola Mäki-Siukola Savo